Iskolánk története

Az iskoláról a legkorábbi írásos feljegyzések az 1789-es és az 1867-es évekből származnak. Az 1888. évi márciusi nagy tiszai árvíz megsemmisítette az írásos és tárgyi emlékek nagy részét. 1940-ig a református és a római katolikus egyház működtette az iskolákat.

1947-től (az alapító okirat szerint) állami intézménnyé vált. Tantermeink száma 3, majd 5. 1978-ban jelentős előrelépést jelentett a 250 személy ellátására alkalmas konyha és a hozzá tartozó ebédlő megépítése. A tantermek száma bővült eggyel.

1982-ben új központi iskolát építettek 3 tanteremmel. 1989-ben további bővítés történt, a központi épület emeletén újabb 3 korszerű tanterem kapott helyet. Technika terem kialakítására került sor, 1991-ben számítástechnika terem, 1993-ban tornaterem épült. A könyvtár kettős funkciójúként működik.

2003/2004-es tanévtől iskolai könyvtárszobát működtetünk. 2004. áprilisában megkezdődött a központi iskola B épületének rekonstrukciója, újjáépítése, melyben helyet kap egy technika-rajz terem, könyvtár, nyelvi labor, természettudományi szaktanterem, és két számítástechnika szaktanterem. Bővülnek a kiszolgáló helyiségek.

  1. szeptember 1-jétől az oktató-nevelő munka tárgyi feltételei lényegesen javultak. Az új épületben könyvtár, nyelvi labor, technika-rajz terem, kémia-fizika terem, számítástechnika tantermek kerültek átadásra.

Az épületek állagmegóvását, folyamatos felújítását a fenntartó pályázati forrásokból valósította meg.

2007-ben a tornaterem külső tatarozása, színezése. 2009-ben sportpálya – futópályák létrehozása. 2010-ben a központi épületben nyílászáró-csere, kazánház rekonstrukciója, kazáncsere. A napközi épület külső tatarozása, szigetelése, nyílászáró-csere.

  1. XXI. Századi oktatási eszközök bevezetése a Tiszanagyfalui Általános Iskolában: Interaktív tábla – informatikai eszközök. A taneszközök minimális fejlesztése az integrációs pályázat anyagi támogatásából történt.
  2. szeptember 1-jétől az intézményi konyha fenntartója és üzemeltetője a községi önkormányzat lett.
  3. január 01-jétől iskolánk fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A Tiszanagyfalui Általános Iskola a Nyíregyházai Tankerület intézményegysége.
  4. január 01-jétől iskolánk fenntartója a Nyíregyházi Tankerületi Központ.
Iskolánk adatai

Tiszanagyfalui Általános Iskola

OM azonosító: 033597

Intézményvezető: Dojcsák Margit

E-mail cím: iskola@kaio-tnagyfalu.sulinet.hu

Cím: Tiszanagyfalu, Kossuth út 47.

Telefonszám: 06/42-371-169

Fenntartó adatai

Neve: Nyíregyházi Tankerületi Központ

Címe: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. B. épület

Telefonszáma: 06/42-795-315

E-mail címe: nyiregyhaza@kk.gov.hu

Alapitványunk

Neve: Tiszanagyfalu Gyermekeiért Közalapítvány

Címe: 4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 43.

Adószáma: 18802412-1-15

Számlaszáma:

Csengetési rend

820 – 905
915 – 1000
1015 – 1100
1110 – 1155
1205 – 1250
1300 – 1345

Tanulószoba

1400– 1600

Pillanatképek